L’alta és un acte administratiu per el qual la Seguretat Social reconeix que inicies una activitat, amb els drets i obligacions corresponents. L’Alta és obligatoria. En cas d’incumpliment la sanció pot variar entre un mínim de 3000 € i un màxim de 10.000 € i s’imposa a cada un dels artistes escenics no contratats degudament , així com al programador.

Les baixes son actes administratius per els que s’estingeix la relació jurídica de Seguretat Social. Les altes i baixes poden ser múltiples, succesives o inclús simultànees si es desarrolla mes d’una activitat.


Altres artícles que et poden interessar

 

Qué és l’Estatut de l’Artista?

Una norma de marc legal, Real Decret-llei 26/2018, que regula la fiscalidad del treball cultural y la protecció laboral dels profesionales. Els punts mes novedosos de la norma son els següents: Estableix un sistema especial de cobertura social dels artistes durant els seus periodes d’inactivitat. Fa compatible la percepció de pensions i de rendiments del treball derivats de l’activitat creativa. […]

Vull saber-ne més
 

Si ja estic contractat per una empresa per qué m’he donar d’alta com artista per fer una actuació?

Estar donat d’alta en el règim general no té relació amb l’obligació d’estar donant d’alta en règim especial d’artistes quan es duen a terme actuacions artístiques públiques i renumerades Dins del règim especial d’artistes cada promotor ha de donar d’alta a l’artista per l’actuació o actuacions per a les que es contracta. Les altes i les baixes poden ser múltiples, […]

Vull saber-ne més
 

Si estic a l’atur puc donarme d’alta per una actuació?

Sí. Per reanudar la prestació hauràs de presentar una sol·licitud davant la delegació territorial del SEPE o a l’oficina autonòmica corresponent en el plaç de quinze dies habils següents a la finalització de la causa per la que s’ha suspès la prestació o subsicidi. La represa es computarà a partir de la da data en que finalitzi la causa de […]

Vull saber-ne més