MISSIÓ 

Oferir als artistes, operadors privats i administracions públiques garantia de qualitat i d’eficàcia en els serveis de gestió, promoció, programació, management i assessorament.   

 

VISIÓ 

Ser referent de qualitat i de promoció de les arts escèniques a l’àmbit nacional i internacional.

 

VALORS 

Professionalitat, expertesa, honradesa, implicació i vocació de servei.

MISSIÓ 

Oferir als artistes, operadors privats i administracions públiques garantia de qualitat i d’eficàcia en els serveis de gestió, promoció, programació, management i assessorament.   

 

VISIÓ 

Ser referent de qualitat i de promoció de les arts escèniques a l’àmbit nacional i internacional.

 

VALORS 

Professionalitat, expertesa, honradesa, implicació i vocació de servei.

Confien en nosaltres

Cultura en Xarxa
Cultura en Xarxa

Som membres actius de: