Prestació per atur per artistes?

El Govern va llançar al maig de 2020 una nova prestació que té com a objectiu ajudar econòmicament als treballadors de sector cultura l’activitat ha estat afectada per la crisi sanitària. Aquesta prestació estarà disponible fins al final de l’exercici de l’any 2020 i podrà ser sol·licitada a partir del dia en què el treballador no pugui actuar. La durada […]

Vull saber-ne més
 

Qué és l’Estatut de l’Artista?

Una norma de marc legal, Real Decret-llei 26/2018, que regula la fiscalidad del treball cultural y la protecció laboral dels profesionales. Els punts mes novedosos de la norma son els següents: Estableix un sistema especial de cobertura social dels artistes durant els seus periodes d’inactivitat. Fa compatible la percepció de pensions i de rendiments del treball derivats de l’activitat creativa. […]

Vull saber-ne més
 

Si ja estic contractat per una empresa per qué m’he donar d’alta com artista per fer una actuació?

Estar donat d’alta en el règim general no té relació amb l’obligació d’estar donant d’alta en règim especial d’artistes quan es duen a terme actuacions artístiques públiques i renumerades Dins del règim especial d’artistes cada promotor ha de donar d’alta a l’artista per l’actuació o actuacions per a les que es contracta. Les altes i les baixes poden ser múltiples, […]

Vull saber-ne més
 

Si estic a l’atur puc donarme d’alta per una actuació?

Sí. Per reanudar la prestació hauràs de presentar una sol·licitud davant la delegació territorial del SEPE o a l’oficina autonòmica corresponent en el plaç de quinze dies habils següents a la finalització de la causa per la que s’ha suspès la prestació o subsicidi. La represa es computarà a partir de la da data en que finalitzi la causa de […]

Vull saber-ne més
 

Quins riscos du associats la professió artística escènica?

Accidente in itinere : És un accident que passa, generalment en cotxe o moto en el trajecte de casa teva al concert i del concert a casa teva. Caigudes al mateix nivell: Degut a l’existencia de cables i objectes al terra, podem ensopegar amb ells. Caigudes a diferent nivell: Degut a que els escenaris estan eleats i tenen un desnivell amb […]

Vull saber-ne més
 

Com artista escènic tenc drets en materia de Prevenció de Riscos Laborals?

Si estás contratat per “cuenta ajena” per realitzar un concert o actuació, l’empresari que et contracta t’ha de protegir en front als riscos d’accidents i enfermetats professionals que puguis tenir durant la teva actuació. ARTESCENICS t’ofereix aquest servei de forma gratuïta per a cada alta laboral. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals defineix i estableix els paràmetres de protecció […]

Vull saber-ne més
 

Per qué m’he de donar d’alta a la Seguretat Social per poder actuar?

L’alta és un acte administratiu per el qual la Seguretat Social reconeix que inicies una activitat, amb els drets i obligacions corresponents. L’Alta és obligatoria. En cas d’incumpliment la sanció pot variar entre un mínim de 3000 € i un màxim de 10.000 € i s’imposa a cada un dels artistes escenics no contratats degudament , així com al programador. […]

Vull saber-ne més
 

Per qué és diferent el règim especial d’artistess del règim laboral general?

S’entén per relació laboral especial de treball dels artistes en espectacles públics l’establerta entre un organitzador i els que es dediquin a la prestació d’una activitat artística per compte, i dins de l’àmbit d’organització i direcció d’aquells, a canvi d’una retribució. Queden inclosos en el règim especial d’artistes, totes les relacions laborals establertes per a l’execució d’activitats artístiques, desenvolupades directament […]

Vull saber-ne més