Sí. Per reanudar la prestació hauràs de presentar una sol·licitud davant la delegació territorial del SEPE o a l’oficina autonòmica corresponent en el plaç de quinze dies habils següents a la finalització de la causa per la que s’ha suspès la prestació o subsicidi. La represa es computarà a partir de la da data en que finalitzi la causa de suspensió.

Suposarà tornar a rebre la prestació per atur per el periode que li quedarà i amb la base reguladora i percentatge que li corresponia quan es va produïr la suspensió.


Altres artícles que et poden interessar

 

Qué és l’Estatut de l’Artista?

Una norma de marc legal, Real Decret-llei 26/2018, que regula la fiscalidad del treball cultural y la protecció laboral dels profesionales. Els punts mes novedosos de la norma son els següents: Estableix un sistema especial de cobertura social dels artistes durant els seus periodes d’inactivitat. Fa compatible la percepció de pensions i de rendiments del treball derivats de l’activitat creativa. […]

Vull saber-ne més
 

Si ja estic contractat per una empresa per qué m’he donar d’alta com artista per fer una actuació?

Estar donat d’alta en el règim general no té relació amb l’obligació d’estar donant d’alta en règim especial d’artistes quan es duen a terme actuacions artístiques públiques i renumerades Dins del règim especial d’artistes cada promotor ha de donar d’alta a l’artista per l’actuació o actuacions per a les que es contracta. Les altes i les baixes poden ser múltiples, […]

Vull saber-ne més
 

Quins riscos du associats la professió artística escènica?

Accidente in itinere : És un accident que passa, generalment en cotxe o moto en el trajecte de casa teva al concert i del concert a casa teva. Caigudes al mateix nivell: Degut a l’existencia de cables i objectes al terra, podem ensopegar amb ells. Caigudes a diferent nivell: Degut a que els escenaris estan eleats i tenen un desnivell amb […]

Vull saber-ne més